Berguddsvägen 39
165 71 Hässelby

Tel.:   08-89 49 63
Fax.:  08-739 39 49

 

 

 Vi verkar genom Proment AB:

 

 
Org nr 556314-9029

 

Rolf Nilsson

E-post: rolf.nilsson@proment.se

Mobiltel: +46 (0)0708-99 49 63

CV för Rolf Nilsson

 

Ann-Marie Nilsson

E-post: ann-marie.nilsson@proment.se

Mobiltel: +46 (0)708-58 94 96

CV för Ann-Marie Nilsson


TRI Management 
hittar du här

Här finns en del information om:

  • TRIMs uppdrag, arbetssätt och referenser.
  • Om förbättrings-
    arbete, "Change management"

Styrelsearbete

Referenser

Rolf Nilsson har sedan 1987 bedrivit konsultverksamhet genom
TRI Management, som idag är
bifirma till Proment AB.

Uppdragen är främst att bistå företagsledningar och styrelser att skapa uthålligt effektiva organisationer.

Även verksam som temporär företagsledare under förändrings- skeden samt i styrelser.

Ann-Marie Nilsson, tidigare VD för IT-Företagen, branschföreningen för Sveriges IT-företag.
Numera verksam i styrelser och i konsultuppdrag

Uppdrag:

Styrelsearbete 
för bl. a.

IVA avd 12

Industrifonden

IT-Företagen AB. 

Visma

Referenser

Övrigt:

Transfer
Föredrag och lektioner i skolor

SLK - Ledningskonsulter

 

 

 

Uppdaterad 2005-11-18