Proment AB
Berguddsvägen 39
165 71 Hässelby

Tel.:   08-89 49 63
Fax.:  08-739 39 49
Org nr 556314-9029

Email:
ann-marie.nilsson@proment.se

CV för Ann-Marie Nilsson                                                           Tillbaka till första sidan

 

Född 1942 in Stockholm
Gift, 2 barn

Utbildning:

Studier i matematik, företagsekonomi och informationsbehandling vid Stockholms universitet under 60- och 70-talen.

Arbete:

1963-1965         Matematikmaskinnämnden; programmerare, systemman

1966-1979         Skolöverstyrelsen; systemman, projektledare, utredare

1980-1991         Statskontoret; projektledare för stora IT-projekt

1991-1996         STATTEL-delegationen; kanslichef

1996-1997         IT-kommissionen; kanslichef

1997-2001                      IT-Företagen; verkställande direktör

2001-2002                      IT-Företagen, Senior Adviser

2002 -                             Proment, Direktör, Styrelsens ordförande

Viktiga uppdrag:

1992-1996         Ledamot i styrelsen för Post- och Telestyrelsen

1994-1998         Ledamot i den första, andra och tredje IT-kommissionen

1994-1997         Ledamot i högskolestyrelsen i Karlskrona-Ronneby

1996-2002    Ordförande i Swebizz (CommerceNet Sweden), en förening med syfte att    stödja elektronisk handel på Internet

1996-             Ledamot i IVA, Ingenjörsvetenskapsakademin

1997-1998     Ledamot i Stiftelsen för Kunskap och Kompetens

1997-2000     Styrelseledamot i SwIT, nationellt program för IT-utbildning

1998-2000     Ledamot i ISTAG, Information Society Advisory Group for Fifth Framework Programme (EU)

1999-2001     Ledamot av EICTA executive board (europeisk branschförening för IT-industrin)

1999-2001     Ledamot i projektstyrelsen för Connect (IVA)

1999-2000     Paneldeltagare i Teknisk Framsyn (IVA)

1999-2001     Ledamot av GEA, gemenskapen för elektroniska affärer
2000-2005     Ledamot i styrgruppen för IT-Sweden

2002-             Ledamot i executive jury för det europeiska IT-priset

Styrelseledamot i följande bolag:

-         Roaming Factory AB (1999-2000)

-         Targian AB (2000-2002)

-         IT-Företagen AB, The Association of the Swedish IT and Telecom Industry (1997 - )

-         SITI, The Swedish Research Institute for Information Technology (1998 – 2005)

-         SICS, Swedish Institute for Computer Science (2003 - )

-         Dimension AB, systemintegratör och IT-konsult, noterad på svenska börsen (2002 - 2004)

-         Sign On AB, mjukvaruföretag, noterad på svenska börsen (2002 - 2004)

-         Visma ASA, mjukvara och tjänster, noterad på norska börsen (2002 - )

-         Industrifonden (2003 - )

-     Formpipe AB, mjukvaruföretag, noterad på nya marknaden                (2004 )

Stockholm 2005-11-10

Ann-Marie Nilsson

Tillbaka till första sidan
Uppdaterad 2005-11-18