Proment AB
Berguddsvägen 39
165 71 Hässelby

Tel.:   08-89 49 63
Fax.:  08-739 39 49
Org nr 556314-9029

E-post: rolf.nilsson@proment.se

CV för Rolf Nilsson                                                                      Tillbaka till första sidan

Personalia:
Födelsedatum:                         1942-05-02
Civilstånd:                                Gift med två vuxna barn

 

Erfarenheter från VD och styrelseuppdrag:

·        Driva styrelsens utveckling av affärsidé och strategier för förbättrat ägarvärde.

·        Etablering och avveckling av utlandsbaserade försäljningsbolag.

·        Stöd för företagsledningar i genomförande av verksamhetsutveckling för att uppnå förväntade ägarvärden.

·        Från en styrelseroll bistå eller ersätta VD vid genomförandet av ”turnaround” projekt.

·        Planera och praktiskt genomföra köp och försäljning av verksamheter och företag: Bix Skruv & Mutter, Pressmaster; Abiko, Vena Mekan och ÅF TRC.

Styrelse arbetet har varit  i flera olika typer av verksamheter:
Tjänsteföretag, handelsföretag, tillverkningsföretag för tjänster och produkter för bl. a.
elektronikindustri, processindustri, verkstadsindustri, sjukvårdsmarknaden och energiproducenter.

Konsulterfarenheter:
strategi- och verksamhetsutveckling, målstyrd effektivisering och ledarutveckling

Som konsult har jag fått en bred kunskap och erfarenhet av konsultarbete och metoder för verksamhetsutveckling.

Mina uppdrag har under de senaste åren har framför allt bestått av att i större och medelstora företag bistå och stödja ledningen och organisationen i strategiarbete, organisations- och verksamhetsutveckling, processorienterade effektiviseringsprogram samt ledarutveckling under förändringsarbete.

Väsentliga framgångsfaktor för att våra uppdragsgivare skall uppnå målsatt resultat har varit:

·        att bistå ledningen att bygga organisationer för effektiva affärsprocesser med ett tydligt entreprenörskap och med den fria marknadens ekonomiska effektivitet inom organisationen vilket ökar förmågan till tillväxt, lönsamhet och att attrahera talanger

·        att i organisationerna bidra till att utveckla ett processorienterat ledarskap med tydlig rollfördelning i såväl den löpande operativa verksamheten som i den långsiktiga utvecklingen av förmåga och effektivitet

·        att bistå verksamhetsledningar att skapa organisatoriska förutsättningar för att driva fortsatt målstyrd ständig förbättring så att det blir en del av det dagliga arbetet för alla.

Uppdragsgivarna har i huvudsak funnits inom följande områden:
Stålindustr
Pappers- och massaindustri
Verkstadsindustri
Tidningar, förlag och mediaföretag
Grafisk industri
Handelsföretag
Livsmedelsindustri
Offentliga verk och myndigheter
 Försvaret
Bank- och försäkringsbolag
Sjukvården

Formella utbildningar:
1962                                       Studentexamen       
1968                                       Civilingenjörsexamen, sektionen för teknisk fysik
1971–72                                 Kurser i företagsekonomi,
Stockholms universitet.

 

Anställningar, praktik mm:
1967–68              Svenska AB Philips,
Järfälla
                           
Utvecklingsingenjör, militärelektronik.

1968–71              Innovations AB Projektion KB, Stockholm
                          
Projektledare
                           Utvärdering och genomförande av nya produkt- och affärsprojekt för i
                           första hand ägarföretagen; 7 större koncerner inom Handelsbankens  
                          
intressesfär.

1971–74              AB Stille Werner, Stockholm (totalt c:a 300 anställda)
                           
Utvecklingschef  med c:a 30 underställda.
                           
Inom utvecklingsfunktionen låg även marknads- och produktansvaret för
                            engångsprodukter för sjukvården samt två produktionsenheter.

1974–77              AB Bonnierföretagen, Stockholm
                           
Biträdande direktör
                           
Affärsutvecklingsuppdrag inom koncernens industrisektor
                           
VD för Sprinter System AB i Halmstad med c:a 60 anställda och
                            styrelseuppdrag i koncernbolag.

1977–86              Svenska AB Navigator, Täby:
                            Projektledning av affärsutvecklingsuppdrag, företagsutveckling och
                            styrelseuppdrag i koncernbolag bl a:

                            Elautomatik AB, Miltronik AB, Abiko AB, Pressmaster AB,
                            Bix Skruv &Mutter AB, Pumpex AB, Osby Sjukvårdsprodukter AB,
                            Vena Mekan AB.

                            1979–80     Pressmaster AB, Stockholm och Älvdalen, c:a 35 anst.
                                              
VD; verktyg för kontaktpressning.
                                              
Rekonstruktion av verksamheten, kvalitetssäkring

                            1979–80     Abiko AB, Stockholm, 60 anställda,
                                               VD, elektrisk förläggningsmateriel samt materiel och utrustning
                                               för kontaktpressning. Verksamhetsutveckling och effektivisering
                                               inför försäljning av företaget som en del i koncentrationsprogram
                                               av koncernens verksamheter.

Pressmaster integrerades i Abiko som ett dotterföretag för utveckling och tillverkning.

                                               Företagen såldes till Karolin Invest 1980.

                            1981–84     Pumpex AB, Stockholm och Nordmaling, c:a 70 anställda.
                                              
VD, dränkbara bygg- och avloppspumpar.
                                              
Företagsutveckling, etablering av säljbolag i USA,
                                              
System för kvalitetssäkring, certifiering enl British Coalboard,
                                               CSA mfl. 

                                               Pumpex såldes senare till Scanpump.


                            1984–86     Osby Sjukvårdsprodukter AB, Osby, c:a 40 anställda.
                                              
VD, vårdrumsutrustning.
                                              
Företagsutveckling inför försäljning av företaget som en
                                               
del i koncentrationsprogram av koncernens verksamheter.

1986–87              Tekniska Röntgencentralen AB,  ÅF TRC; Täby, c:a 70 anställda.
                            VD, oförstörande provning, inspektion av främst skandinaviska
                            kärnkraftanläggningar, kvalitetsrevisioner, certifiering samt tillverkning av
                            provningsutrustningar.
                            Verksamhetsutveckling som del i Ångpanneföreningens koncentration av sin
                            verksamhet samt inleda samverkan med ASEA Atom.

1987–87              Indevo AB, Stockholm
                            Konsult
                            Genomföra strategi- och effektiviseringsuppdrag i större och medelstora
                            företag.

1987–                  TRI Management AB,
                           
Konsult, Partner, VD
                            Bistå ledningen i större och medelstora svenska företag att uppnå målsatt
                            resultatförbättring och att säkerställa målstyrd ständig verksamhetsförbättring.

2002-2005           Molander & Son AB
Styrelsens ordförande

2002 juni-november
Sydsvenskan Tyck AB

VD ”for hire”. Sydsvenskan Tryck AB är ett företag inom Bold Printing Group.
Genomförde åtgärder för att förbättra leveransprecisionen. Ledar och verksamhetsutveckling.

2003 mars-2004 mars
Borås Tidning Tryckeri AB

som är ett företag inom Bold Printing Group.
Uppdrag att stödja platschef att effektivisera verksamhen och att uppnå mål för bl. a. leveransprecision. Detta gjordes genom att etablera ny och
processorienterad verksamhet samt att förändra uppgiften för samtliga medarbetare så att var och en har en roll i den ständiga förbättringen av organisationen. parallellt med organisationsutvecklingen installerades ny tryckpress och packsalsanläggning. Mål för leveransprecision och resultat uppnåddes.

Tillbaka till första sidan
Uppdaterad 2005-11-18